Thursday, 21/10/2021 - 22:07|
HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH
Văn bản liên quan

Thông tư liên tịch Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp nhân viên hỗ trợ giáo dục người khuyết tật trong các cơ sở giáo dục công lập

Ngày ban hành:
22/06/2016
Ngày hiệu lực:
22/06/2016
Trạng thái:
Đã có hiệu lực