Sunday, 12/07/2020 - 10:17|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ GD&ĐT THÁI BÌNH
Ngày ban hành:
01/10/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Thông tư liên tịch Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp nhân viên hỗ trợ giáo dục người khuyết tật trong các cơ sở giáo dục công lập

Ngày ban hành:
22/06/2016
Ngày hiệu lực:
22/06/2016
Trạng thái:
Đã có hiệu lực