Saturday, 11/07/2020 - 09:06|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ GD&ĐT THÁI BÌNH
Văn bản liên quan
Ngày ban hành:
31/03/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Thực hiện Công văn số 340/SNV-CCVC ngày 27/3/2018 của Sở Nội vụ về việc khảo sát tiêu chuẩn, điều kiện và đăng ký dự thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập năm 2018, Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị đơn vị tiến hành rà soát báo cáo về điều kiện, tiêu chuẩn, cơ cấu chức danh nghề nghiệp, vị trí việc làm; lập danh sách báo cáo viên chức đủ tiêu chuẩn, điều kiện và đúng đối tượng đăng ký dự thi/xét thăng hạng thuộc phạm vi quản lý, cụ thể như sau:

Ngày ban hành:
29/03/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Thực hiện Kế hoạch số 95/KH-BGDĐT ngày 07/3/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức Cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2018;

Ngày ban hành:
26/03/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực