Tuesday, 07/07/2020 - 04:12|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ GD&ĐT THÁI BÌNH
Văn bản liên quan

Thực hiện chương trinh thanh tra, kiếm tra năm học 2017-2018, Sơ GD&ĐT tiến hành thanh tra cuối năm học tại các trường THPT công lập và phòng GDĐT các huyện, thành phố, tập trung vào một số nội dung sau:

Ngày ban hành:
17/04/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Căn cứ Hướng dẫn số 61/HD-LĐLĐ ngày 21 tháng 3 năm 2018 của Liên đoàn Lao động tỉnh về tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử trong năm 2018, Công đoàn ngành Giáo dục hướng dẫn các Công đoàn cơ sở thực hiện tốt một số nội dung sau:

Ngày ban hành:
17/04/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Căn cứ công văn số 149/VKHGDVN-ĐGGD ngày 03 tháng 04 năm 2018 của Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam về việc Khảo sát lớp 2 - vòng RISE VN, Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Bình chỉ đạo các đơn vị có liên quan thực hiện một số nội dung như sau:

Ngày ban hành:
13/04/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Thực hiện Công văn số 1251/BGDĐT- GDTH ngày 02 tháng 4 năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổng kết năm học 2017-2018, Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Bình yêu cầu Phòng GDĐT huyện, thành phổ thực hiện một số nội dung cụ thể như sau:

Ngày ban hành:
13/04/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực