Tuesday, 07/07/2020 - 03:54|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ GD&ĐT THÁI BÌNH
Văn bản liên quan
Ngày ban hành:
28/06/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Đề nghị các đơn vị gửi baó cáo về Sở Tài chính đồng thời gửi về Phòng KHTC- Sở Giáo dục và Đào tạo

Ngày ban hành:
19/06/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực