Friday, 27/05/2022 - 23:25|
HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH
Văn bản liên quan

Các nhà trường kiểm tra danh sách kèm theo, nếu có sai sót về thông tin cá nhân của HS, GV đạt giải thì báo về Sở giáo dục và Đào tạo trước ngày 07/4/2019, người nhận đ/c Dương Văn Thanh, sđt 0916193268 để BTC cấp toàn quốc in giấy chứng nhận.

Ngày ban hành:
03/04/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực