Saturday, 20/08/2022 - 02:57|
HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH
Văn bản liên quan
Ngày ban hành:
30/11/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

 Căn cứ kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học, Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn thực hiện khảo sát chất lượng học sinh khối lớp 9, lớp 12 học kỳ I năm học 2018-2019 như sau...

Ngày ban hành:
23/11/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực