Sunday, 16/12/2018 - 17:02|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ GD&ĐT THÁI BÌNH
Văn bản liên quan

Thực hiện Công văn số 343/BGDĐT-ĐANN, ngày 26/01/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Công văn số 548/UBND-KGVX, ngày 22/02/2018 của UBND tỉnh Thái Bình về việc đề xuất kế hoạch triển khai Đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2017 - 2025...

Ngày ban hành:
27/02/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
27/02/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
27/02/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Nhằm nâng cao năng lực Ngoại ngữ cho cán bộ, công chức, viên chức ngành Giáo dục, Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Bình tổ chức khóa học tiếng Nhật giao tiếp, thi và cấp chứng chỉ trình độ N5...

Ngày ban hành:
06/02/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực