Saturday, 11/07/2020 - 04:06|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ GD&ĐT THÁI BÌNH
Văn bản liên quan
Ngày ban hành:
17/07/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Sở GDĐT yêu cầu các đơn vị nhập dữ liệu tốt nghiệp THPT năm 2018 lên hệ thống thông kê online theo yêu cầu tại Công văn số 304/SGDĐT-KHTC ngày 15/5/2018

Ngày ban hành:
16/07/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
12/07/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực