Saturday, 11/07/2020 - 08:49|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ GD&ĐT THÁI BÌNH
Văn bản liên quan

Đề nghị các đơn vị gửi baó cáo về Sở Tài chính đồng thời gửi về Phòng KHTC- Sở Giáo dục và Đào tạo

Ngày ban hành:
19/06/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Thực hiện Quyết định số 1409/QĐ- ƯBND ngày 18 tháng 6 năm 2018 của ƯBND tỉnh Thái Bình về việc kinh phí thực hiện kỳ thi trung học phổ thông (THPT) quốc gia năm 2018, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) hướng dẫn các đơn vị thực hiện như sau:

Ngày ban hành:
18/06/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
15/06/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực