Saturday, 08/08/2020 - 17:19|
HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH
Văn bản liên quan
Ngày ban hành:
05/06/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Thực hiện Công văn số 789/NGCBQLGD-PTNGCB ngày 18/5/2018 của Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục về việc báo cáo thống kê chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm của giáo viên, Sở GD&ĐT yêu cầu Phòng GD&ĐT các huyện, thành phố triển khai rà soát hồ sơ giáo viên mầm non, giáo viên phổ thông có bằng tốt nghiệp các trình độ trung cấp/cao đẳng/đại học ngoài sư phạm được tuyển dụng tại địa phương theo các nội dung sau:

Ngày ban hành:
05/06/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
05/06/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực