Friday, 05/06/2020 - 12:02|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ GD&ĐT THÁI BÌNH
Văn bản liên quan
Ngày ban hành:
05/06/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Thực hiện Công văn số 789/NGCBQLGD-PTNGCB ngày 18/5/2018 của Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục về việc báo cáo thống kê chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm của giáo viên, Sở GD&ĐT yêu cầu Phòng GD&ĐT các huyện, thành phố triển khai rà soát hồ sơ giáo viên mầm non, giáo viên phổ thông có bằng tốt nghiệp các trình độ trung cấp/cao đẳng/đại học ngoài sư phạm được tuyển dụng tại địa phương theo các nội dung sau:

Ngày ban hành:
05/06/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
05/06/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Thực hiện Kế hoạch số 45/KH-UBND ngày 29/5/2018 của UBND tỉnh, kế hoạch và lộ trình thực hiện đổi mới chương trình SGK giáo dục phổ thông của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị UBND các huyện, thành phố chỉ đạo phòng Giáo dục và Đào tạo thực hiện tốt các nội dung sau:

Ngày ban hành:
31/05/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực