Sunday, 12/07/2020 - 10:22|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ GD&ĐT THÁI BÌNH
Văn bản liên quan

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 4124/UBND-KT ngày 31/10/2016 về việc triển khai Luật phí và lệ phí đối với các dịch vụ chuyển từ phí sang cơ chế giá thị trường mà Nhà nước không định giá;

Ngày ban hành:
14/05/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Sở Giáo dục và Đào tạo có nhận được Công văn số 202/STTTT-CNTT ngày 19/4/2018 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc cung cấp số liệu về mức độ sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin, truyền thông năm 2018.

Ngày ban hành:
11/05/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực