Sunday, 12/07/2020 - 12:51|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ GD&ĐT THÁI BÌNH
Văn bản liên quan
Ngày ban hành:
23/04/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
20/04/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Thực hiện Quyết định số 873-QĐ/TU ngày 09/4/2018 và Công văn số 01- CV/ĐK.T ngày 13/4/2018 của Tỉnh ủy Thái Bình kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển và bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý

Ngày ban hành:
20/04/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực