Monday, 25/10/2021 - 18:12|
HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH
Văn bản liên quan

Thực hiện Quyết định số 873-QĐ/TU ngày 09/4/2018 và Công văn số 01- CV/ĐK.T ngày 13/4/2018 của Tỉnh ủy Thái Bình kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển và bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý

Ngày ban hành:
20/04/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Nhân dịp tổng kết 50 năm Tổng tấn công Mậu Thân - 1968, để tri ân các nhà giáo đi B, cán bộ giáo viên chi viện sau ngày miền Nam thống nhất, cán bộ kháng chiến, cán bộ Tiếu ban giáo dục đã từng công tác với các nhà giáo đi B và chi viện quê Thái Bình đã ở lại và sinh sống tại Vĩnh Long, UBND tỉnh Vĩnh Long tố chức gặp mặt, giao lưu với những nhà giáo đã vượt Trường Sơn vào miền Nam và công tác ở Vĩnh Long trước ngày 30/4/1975 (nhà giáo đi B) và những giáo viên chi viện công tác ở Vĩnh Long ngay sau ngày miền Nam được giải phóng.

Ngày ban hành:
20/04/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực