Tuesday, 19/02/2019 - 04:07|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ GD&ĐT THÁI BÌNH
Văn bản liên quan

Căn cứ công văn số 149/VKHGDVN-ĐGGD ngày 03 tháng 04 năm 2018 của Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam về việc Khảo sát lớp 2 - vòng RISE VN, Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Bình chỉ đạo các đơn vị có liên quan thực hiện một số nội dung như sau:

Ngày ban hành:
13/04/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Thực hiện Công văn số 1251/BGDĐT- GDTH ngày 02 tháng 4 năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổng kết năm học 2017-2018, Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Bình yêu cầu Phòng GDĐT huyện, thành phổ thực hiện một số nội dung cụ thể như sau:

Ngày ban hành:
13/04/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Căn cứ Kết luận Thanh tra số 74/KL-BGDĐT ngày 27 tháng 2 năm 2018 của Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo về công tác quản lý của các đơn vị kinh doanh dịch vụ tư vấn du học, Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Bình yêu cầu các đơn vị, tổ chức kinh doanh dịch vụ Tư vấn du học trên địa bàn tỉnh Thái Bình thực hiện một sô nội dung sau:..

Ngày ban hành:
11/04/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Thực hiện chào mừng Đại hội công đoàn các cấp, tiến tới Đại hội XXIII Công đoàn Thái Bình; Thực hiện công văn số 892/CV-LĐLĐ ngày 13/03/2018 của Liên đoàn Lao động Thái Bình về việc triển khai cuộc thi báo chí viết về công nhân và công đoàn. Với chủ đề cuộc thi: “Đổi mới tổ chức và hoạt động công đoàn, vì quyền lợi đảm bảo, phúc lợi tốt hơn của đoàn viên và người lao động”.

Ngày ban hành:
11/04/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực