Wednesday, 15/07/2020 - 09:29|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ GD&ĐT THÁI BÌNH
Văn bản liên quan

Thực hiện Kế hoạch số 45/KH-UBND ngày 29/5/2018 của UBND tỉnh, kế hoạch và lộ trình thực hiện đổi mới chương trình SGK giáo dục phổ thông của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị UBND các huyện, thành phố chỉ đạo phòng Giáo dục và Đào tạo thực hiện tốt các nội dung sau:

Ngày ban hành:
31/05/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
30/05/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Thực hiện Công văn số 705/SGDĐT ngày 19/10/2017 của Sở GD&ĐT Thái Bình về việc xây dựng Cổng Thông tin điện tử ngành Giáo dục và Đào tạo; Kế hoạch số 706/KH-SGDĐT ngày 19/10/2017 của Sở GD&ĐT Thái Bình về việc đồng bộ, chuẩn hóa cổng thông tin điện tử toàn ngành Giáo dục và đào tạo tỉnh Thái Bình;

Ngày ban hành:
28/05/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực