Monday, 17/02/2020 - 10:26|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ GD&ĐT THÁI BÌNH
Văn bản liên quan

Thực hiện sự chỉ đạo của Bộ GD&ĐT; Sở GD&ĐT Thái Bình hướng dẫn các thí sinh tự do nộp hồ sơ đăng ký dự thi và xét tuyển vào Đại học hệ chính quy; cao đẳng, trung cấp nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy như sau:

Ngày ban hành:
02/04/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
31/03/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Thực hiện Công văn số 340/SNV-CCVC ngày 27/3/2018 của Sở Nội vụ về việc khảo sát tiêu chuẩn, điều kiện và đăng ký dự thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập năm 2018, Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị đơn vị tiến hành rà soát báo cáo về điều kiện, tiêu chuẩn, cơ cấu chức danh nghề nghiệp, vị trí việc làm; lập danh sách báo cáo viên chức đủ tiêu chuẩn, điều kiện và đúng đối tượng đăng ký dự thi/xét thăng hạng thuộc phạm vi quản lý, cụ thể như sau:

Ngày ban hành:
29/03/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực