Wednesday, 15/07/2020 - 09:01|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ GD&ĐT THÁI BÌNH
Văn bản liên quan
Ngày ban hành:
23/03/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam; Kế hoạch số 76/KH-CĐN ngày 21/03/2017 của Ban Thường vụ Công đoàn ngành Giáo dục Thái Bình về việc tổ chức Đại hội công đoàn cơ sở tiến tới Đại hội Công đoàn ngành Giáo dục Thái Bình lần thứ XVIII; được sự đồng ý của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh; sự chỉ đạo của Đảng ủy Sở Giáo dục – Đào tạo Thái Bình; Ban Chấp hành Công đoàn ngành Giáo dục Thái Bình tổ chức Đại hội đại biểu Công đoàn ngành Giáo dục Thái Bình lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Ngày ban hành:
23/03/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
22/03/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực