Tuesday, 20/08/2019 - 17:05|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ GD&ĐT THÁI BÌNH
Văn bản liên quan
Ngày ban hành:
22/03/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Thực hiện Kế hoạch số 330/KH-CAT-SGDĐ ngày 16/03/2018 của Công An tỉnh- Sở Giáo dục và Đào đạo về việc Phối họp khảo sát, đánh giá thực trạng bạo lực học đường và vi phạm pháp luật ở các cơ sở giáo dục (viết tắt Ke hoạch sổ 330-KH/BGDĐT-BCA). Sở Giáo dục Đào tạo đề nghị các đơn vị thực hiện hiệu quả các nội dung sau:

Ngày ban hành:
20/03/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
12/03/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực