Friday, 26/04/2019 - 11:46|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ GD&ĐT THÁI BÌNH
Văn bản liên quan

Thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Trung học về việc xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng kế hoạch kiểm tra công nhận trường THPT đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2018-2023 như sau:

Ngày ban hành:
01/03/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Thực hiện nhiệm vụ Giáo dục trung học về việc xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng kế hoạch kiểm tra công nhận trường THCS đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2018-2023 như sau:

Ngày ban hành:
01/03/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Thực hiện Công văn số 5021/UBND-KGVX ngày 27/12/2017 của ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình về việc tăng cường công tác bảo vệ trẻ em, thực hiện các giải pháp phòng, chống xâm hại trẻ em;

Ngày ban hành:
27/02/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Thực hiện Công văn số 343/BGDĐT-ĐANN, ngày 26/01/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Công văn số 548/UBND-KGVX, ngày 22/02/2018 của UBND tỉnh Thái Bình về việc đề xuất kế hoạch triển khai Đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2017 - 2025...

Ngày ban hành:
27/02/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực