Tuesday, 07/12/2021 - 15:21|
HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH
Văn bản liên quan

Căn cứ Quyết định 3662/QĐ-UBND ngày 05/12/2019 v/v sửa đổi. bổ sung danh mục tài sản mua sắm tập trung ban hành tại Quyết định số 1082/QĐ-UBND ngày 07/5/2018 của UBND tỉnh Thái Bình, yêu cầu các đơn vị trực thuộc, Phòng GDĐT các huyện/thành phố nghiên cứu văn bản và thực hiện nghiêm túc các Quy định của UBND tỉnh

Ngày ban hành:
11/12/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực