Monday, 25/10/2021 - 17:37|
HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH
Văn bản liên quan

Thực hiện sự chỉ đạo của Công đoàn Giáo dục Việt Nam, Liên đoàn Lao động tỉnh; Ban Thường vụ Công đoàn ngành Giáo dục Thái Bình tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn mở rộng triển khai các nội dung chuẩn bị Đại hội Công đoàn ngành Giáo dục Thái Bình lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2018 – 2023.

Ngày ban hành:
07/03/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Thực hiện Công văn số 653/SGDĐT-GDTrH  ngày 04/10/2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2017 – 2018; Công văn số 19/SGDĐT ngày 08/01/2018 về việc hướng dẫn sử dụng sổ điểm điện tử, Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị thực hiện tốt một số nội dung sau:

Ngày ban hành:
07/03/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Thực hiện Kế hoạch số 120 /KH-SGDĐT-TCCB, ngày 05/3/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo về tuyến chọn, bổ nhiệm cán bộ quản lý các đơn vị trực thuộc; Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo tuyển chọn cán bộ quản lý các trường THPT như sau:..

Ngày ban hành:
06/03/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Ngày 03/01/2017, Sở Giáo dục và Đào tạo đã có công văn số 06/SGDĐT-KHTC yêu cầu các trường THPT, trường Mầm non Hoa Hồng thực hiện các yêu cầu theo công văn số 6088/BGDĐT-CSVC ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về rà soát thực trạng, nhu cầu đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị trường học và công tác dồn ghép các điểm trường lẻ của cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông...

Ngày ban hành:
05/03/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực