Sunday, 12/07/2020 - 06:05|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ GD&ĐT THÁI BÌNH
Văn bản liên quan

Thực hiện công văn số 161/SKHCN-KHTC ngày 21/6/2018 của Sở Khoa học và Công nghệ về việc hướng dẫn đề xuất, đặt hàng các nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2019; để đẩy mạnh hơn nữa phong trào tự bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, nghiên cứu khoa học trong ngành Giáo dục năm học 2018- 2019 và các năm tiếp theo

Ngày ban hành:
10/07/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực