Sunday, 16/06/2019 - 03:40|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ GD&ĐT THÁI BÌNH
Văn bản liên quan
Thực hiện Công văn số 1186/NGCBQLGD-CSNGCB, ngày 29/8/2017 của Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục về việc báo cáo thực trạng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục. Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố, các đơn vị công lập trực thuộc Sở báo cáo một số nội dung về ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục (theo mẫu báo cáo đính kèm)...
Ngày ban hành:
12/09/2017
Ngày hiệu lực:
12/09/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thực hiện Công văn số 1018/NGCBQLGD-CSNGCB ngày 26/7/2017 của Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc báo cáo đánh giá thực hiện lương, phụ cấp đối với Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục, Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị báo cáo đánh giá thực hiện lương, phụ cấp đối với Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục theo nội dung sau:...
Ngày ban hành:
07/08/2017
Ngày hiệu lực:
07/08/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thực hiện Công văn số 683/ĐHNN-ĐTBDNN, ngày 06/6/2017 của Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội về Ke hoạch tổ chức bồi dưỡng năng lực ngoại ngữ cho giáo viên Tiếng Anh theo kinh phí bổ sung năm 2016 của Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020. Trường Đại học Ngoại ngữ phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức lớp bồi dưỡng năng lực ngoại ngữ cho giáo viên Tiếng Anh như sau:...
Ngày ban hành:
16/06/2017
Ngày hiệu lực:
16/06/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thực hiện Công văn số 516/NGCBQLCSGD-VP ngày 21/4/2017 của Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục về việc tống kết công tác xây dựng đội ngũ Nhà giáo năm học 2016 -2017, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu thủ trưởng các đơn vị thực hiện một số nội dung sau:...
Ngày ban hành:
10/05/2017
Ngày hiệu lực:
10/05/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực