Friday, 26/04/2019 - 11:44|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ GD&ĐT THÁI BÌNH
Văn bản liên quan
Thực hiện Công văn số 2479/SNV-CBCCVC, ngày 01/12/2017 của Sở Nội vụ về việc báo cáo danh sách biên chế, tiền lương, chất lượng và công tác cán bộ, công chức, viên chức năm 2017; Công văn số 771/TTr-NV5, ngày 21/11/2017 của Thanh tra tỉnh về việc kê khai, minh bạch tài sản thu nhập năm 2017; Hướng dẫn số 2376/HD-SNV, ngày 15/11/2017 của Sở Nội vụ về đánh giá và phân loại công chức, viên chức, Sở GD&ĐT yêu cầu thủ trưởng các đơn vị trực thuộc báo cáo các nội dung sau:..
Ngày ban hành:
11/12/2017
Ngày hiệu lực:
11/12/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
27/11/2017
Ngày hiệu lực:
27/11/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
17/11/2017
Ngày hiệu lực:
17/11/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực