Sunday, 16/06/2019 - 04:17|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ GD&ĐT THÁI BÌNH
Văn bản liên quan
Thực hiện sự chỉ đạo của Tỉnh ủy Thái Bình (Kế hoạch số 53-KH/TU ngày 05 tháng 10 năm 2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy); Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo việc tổ chức kỳ thi viết kiến thức về xây dựng Đảng và quảnlý Nhà nước, năm 2017:...
Ngày ban hành:
02/11/2017
Ngày hiệu lực:
02/11/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Căn cứ Văn bản số 2033/TB-SNV, ngày 5/10/2017 của Sở Nội vụ Thái Bình về việc triệu tập lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên đợt 2, năm 2017; Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo kế hoạch bồi dưỡng như sau:...
Ngày ban hành:
10/10/2017
Ngày hiệu lực:
10/10/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Căn cứ quyết định số 09/2014/QĐ-UBND ngày 22 tháng 07 năm 2014 của UBND tỉnh Thái Bình về việc phân cấp Quản lý cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan hành chính...
Ngày ban hành:
09/10/2017
Ngày hiệu lực:
09/10/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018, thực hiện kế hoạch bồi dưỡng công chức, viên chức năm 2017, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức các lớp bồi dưỡng năm 2017 sau:...
Ngày ban hành:
19/09/2017
Ngày hiệu lực:
19/09/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực