Sunday, 16/06/2019 - 03:33|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ GD&ĐT THÁI BÌNH
Văn bản liên quan
Thực hiện Công văn số 1727/HD-SNV, ngày 22 tháng 9 năm 2016 của Sở Nội vụ Thái Bình vê việc Hướng dẫn xây dựng Ke hoạch số lượng người làm việc năm 2017. Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu thủ trưởng các đơn vị trực thuộc báo cáo tình hình, kết quả số lượng người làm việc năm 2016 như sau:....
Ngày ban hành:
27/09/2016
Ngày hiệu lực:
27/09/2016
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Căn cứ Hướng dẫn số 1803/HD-SNV, ngày 04/12/2015 của Sở Nội vụ Thái Bình về việc đánh giá và phân loại công chức, viên chức, lao động họp đồng theo Nghị định sổ 68/2000/NĐ-CP trong các cơ quan của đảng, đoàn thể chính trị-xã hội, cơ quan hành chính ở cấp tỉnh, cấp huyện, đơn vị sự nghiệp công lập và cán bộ, công chức cấp xã theo Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ; Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các đon vị công lập trực thuộc Sở đánh giá phân loại công chức, viên chức hàng năm như sau:...
Ngày ban hành:
24/08/2016
Ngày hiệu lực:
24/08/2016
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Căn cứ Hướng dẫn số 1803/HD-SNV, ngày 04/12/2015 của Sở Nội vụ Thái Bình về việc đánh giá và phân loại công chức, viên chức, lao động họp đồng theo Nghị định sổ 68/2000/NĐ-CP trong các cơ quan của đảng, đoàn thể chính trị-xã hội, cơ quan hành chính ở cấp tỉnh, cấp huyện, đơn vị sự nghiệp công lập và cán bộ, công chức cấp xã theo Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ; Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các đon vị công lập trực thuộc Sở đánh giá phân loại công chức, viên chức hàng năm như sau:...
Ngày ban hành:
24/08/2016
Ngày hiệu lực:
24/08/2016
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thực hiện Kế hoạch Đề án “Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008-2020” năm 2016, Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị thủ trưởng các đơn vị thực hiện một số công việc sau: 1. Báo cáo về đội ngũ giáo viên dạy Ngoại ngữ theo địa chỉ hòm thư phanthanhtungtb@gmail.com trước ngày 18/5/2016 (theo mẫu trên địa chỉ website http://www.thaibinh.edu.vn/) 2. Cử người nhận kết quả và chứng chỉ các đợt bồi dưỡng tại Ban Đề án ngoại ngữ của Sở Giáo dục và Đào tạo. Thời gian: Ngày 12 tháng 5 năm 2016 (từ 13giờ 30 phút) Địa điểm: Phòng số 46 (phòng Giáo dục Tiểu học tầng 2 Sở GDĐT gặp ông Phạm Văn Khoa - SĐT: 0913.053.416). Khi đi mang theo giấy giới thiệu của cơ quan. Yêu cầu thủ trưởng các đơn vị thực hiện tgheo đúng thời gian quy định./.
Ngày ban hành:
24/08/2016
Ngày hiệu lực:
24/08/2016
Trạng thái:
Đã có hiệu lực