Saturday, 15/12/2018 - 20:14|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ GD&ĐT THÁI BÌNH
Văn bản liên quan
Thực hiện Kế hoạch Đề án Ngoại ngữ 2020 năm 2016; Sở Giáo dục và Đào tạo có Công văn số 606/SGDĐT-ĐANN, ngày 19 tháng 9 năm 2016 về việc tổ chức thi cấp giấy chứng nhận ngoại ngữ cho giáo viên dạy môn tiếng Anh chưa đạt chuẩn trình độ năng lực ngoại ngữ của bậc học. Thời gian nơày 01 và 02 tháng 10 năm 2016; Địa điểm tổ chức tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Thái Bình...
Ngày ban hành:
04/10/2016
Ngày hiệu lực:
04/10/2016
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thực hiện Công văn số 1727/HD-SNV, ngày 22 tháng 9 năm 2016 của Sở Nội vụ Thái Bình vê việc Hướng dẫn xây dựng Ke hoạch số lượng người làm việc năm 2017. Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu thủ trưởng các đơn vị trực thuộc báo cáo tình hình, kết quả số lượng người làm việc năm 2016 như sau:....
Ngày ban hành:
27/09/2016
Ngày hiệu lực:
27/09/2016
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
- Thực hiện đúng các văn bản của Tỉnh ủy Thái Bình về việc bố nhiệm cán bộ; Quyết định số 12/2015/QĐ-UBND, ngày 23/10/2015 của ƯBND tỉnh Thái Bình ban hành Quy định về tiêu chuẩn chức danh trưởng phòng, phó trưởng phòne; và tương đương thuộc sở, ban, ngành, UBND huyện, thành phố trên địa bàn tính Thái Bình; đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ đạo, giám sát và thống nhất của Đảng ủy Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Bình;...
Ngày ban hành:
24/08/2016
Ngày hiệu lực:
24/08/2016
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thực hiện Kế hoạch Đề án “Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008-2020” năm 2016, Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị thủ trưởng các đơn vị thực hiện một số công việc sau: 1. Báo cáo về đội ngũ giáo viên dạy Ngoại ngữ theo địa chỉ hòm thư phanthanhtungtb@gmail.com trước ngày 18/5/2016 (theo mẫu trên địa chỉ website http://www.thaibinh.edu.vn/) 2. Cử người nhận kết quả và chứng chỉ các đợt bồi dưỡng tại Ban Đề án ngoại ngữ của Sở Giáo dục và Đào tạo. Thời gian: Ngày 12 tháng 5 năm 2016 (từ 13giờ 30 phút) Địa điểm: Phòng số 46 (phòng Giáo dục Tiểu học tầng 2 Sở GDĐT gặp ông Phạm Văn Khoa - SĐT: 0913.053.416). Khi đi mang theo giấy giới thiệu của cơ quan. Yêu cầu thủ trưởng các đơn vị thực hiện tgheo đúng thời gian quy định./.
Ngày ban hành:
24/08/2016
Ngày hiệu lực:
24/08/2016
Trạng thái:
Đã có hiệu lực