Sunday, 16/06/2019 - 04:19|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ GD&ĐT THÁI BÌNH
Văn bản liên quan
Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Bình có nhu cầu tuyển chọn chức danh Hiệu trưởng THPT Chuyên Thái Bình (đồng chí Hiệu trưởng nghỉ hưu).
Ngày ban hành:
13/09/2017
Ngày hiệu lực:
13/09/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thực hiện Công văn số 1186/NGCBQLGD-CSNGCB, ngày 29/8/2017 của Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục về việc báo cáo thực trạng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục. Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố, các đơn vị công lập trực thuộc Sở báo cáo một số nội dung về ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục (theo mẫu báo cáo đính kèm)...
Ngày ban hành:
12/09/2017
Ngày hiệu lực:
12/09/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thực hiện Công văn số 1018/NGCBQLGD-CSNGCB ngày 26/7/2017 của Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc báo cáo đánh giá thực hiện lương, phụ cấp đối với Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục, Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị báo cáo đánh giá thực hiện lương, phụ cấp đối với Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục theo nội dung sau:...
Ngày ban hành:
07/08/2017
Ngày hiệu lực:
07/08/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực