Sunday, 16/06/2019 - 04:10|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ GD&ĐT THÁI BÌNH
Văn bản liên quan
Thực hiện Công văn số 516/NGCBQLCSGD-VP ngày 21/4/2017 của Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục về việc tổng kết công tác xây dựng đội ngũ nhà giáo năm học 2016 -2017, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu thủ trưởng các đơn vị thực hiện một số nội dung sau:...
Ngày ban hành:
09/05/2017
Ngày hiệu lực:
09/05/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thực hiện Công văn số 506/ĐHNN-ĐTBDNN, ngày 26/4/2017 của Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội về việc tổ chức bồi dưỡng năng lực ngoại ngữ cho giáo viên Tiếng Anh theo kinh phí bổ sung năm 2016 của Đe án Ngoại ngữ Quốc gia 2020. Trường Đại học Ngoại ngữ phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức lớp bồi dưỡng năng lực ngoại ngữ cho giáo viên Tiếng Anh như sau:..
Ngày ban hành:
09/05/2017
Ngày hiệu lực:
09/05/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thực hiện Văn bản số 504/NGCBQLCSGD-NG ngày 19 tháng 4 năm 2017 của Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc góp ý các dự thảo Thông tư xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập, Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị Lãnh đạo các Phòng Giáo dục và Đào tạo, các đơn vị trực thuộc Sở triển khai thực hiện và báo cáo các nội dung sau:...
Ngày ban hành:
25/04/2017
Ngày hiệu lực:
25/04/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thực hiện Công văn số 474/NGCBQLCSGD-NG ngày 12 tháng 4 năm 2017 của Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục về việc góp ý dự thảo Thông tư quy định tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung, hình thức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập, Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Bình đề nghị các đơn vị như sau:...
Ngày ban hành:
18/04/2017
Ngày hiệu lực:
18/04/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực