Friday, 26/04/2019 - 11:34|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ GD&ĐT THÁI BÌNH
Văn bản liên quan
Ngày ban hành:
05/01/2018
Ngày hiệu lực:
05/01/2018
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
05/01/2018
Ngày hiệu lực:
05/01/2018
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thực hiện Công văn số 4815/UBND-KGVX ngày 11/12/2017 của UBND tỉnh Thái Bình về việc truy thu bảo hiểm xã hội (BHXH) đối với giáo viên mầm non, Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Bình đề nghị UBND huyện, thành phố chỉ đạo và yêu cầu các Phòng GD&ĐT thực hiện một số nội dung:...
Ngày ban hành:
18/12/2017
Ngày hiệu lực:
18/12/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thực hiện Công văn số 2479/SNV-CBCCVC, ngày 01/12/2017 của Sở Nội vụ về việc báo cáo danh sách biên chế, tiền lương, chất lượng và công tác cán bộ, công chức, viên chức năm 2017; Công văn số 771/TTr-NV5, ngày 21/11/2017 của Thanh tra tỉnh về việc kê khai, minh bạch tài sản thu nhập năm 2017; Hướng dẫn số 2376/HD-SNV, ngày 15/11/2017 của Sở Nội vụ về đánh giá và phân loại công chức, viên chức, Sở GD&ĐT yêu cầu thủ trưởng các đơn vị trực thuộc báo cáo các nội dung sau:..
Ngày ban hành:
11/12/2017
Ngày hiệu lực:
11/12/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực