Thursday, 20/06/2019 - 22:36|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ GD&ĐT THÁI BÌNH
Văn bản liên quan
Thực hiện Công văn số 39/NGCBQLGD-CSNGCB ngày 08/01/2018 của Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục V/v tính toán nhu cầu đào tạo giáo viên từ năm 2018-2023 theo chương trình giáo dục phổ thông mới, Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Bình đề nghị Phòng GD&ĐT các huyện, thành phố triển khai thực hiện nội dung sau:...
Ngày ban hành:
17/01/2018
Ngày hiệu lực:
17/01/2018
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
05/01/2018
Ngày hiệu lực:
05/01/2018
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
05/01/2018
Ngày hiệu lực:
05/01/2018
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thực hiện Công văn số 4815/UBND-KGVX ngày 11/12/2017 của UBND tỉnh Thái Bình về việc truy thu bảo hiểm xã hội (BHXH) đối với giáo viên mầm non, Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Bình đề nghị UBND huyện, thành phố chỉ đạo và yêu cầu các Phòng GD&ĐT thực hiện một số nội dung:...
Ngày ban hành:
18/12/2017
Ngày hiệu lực:
18/12/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực