Sunday, 16/06/2019 - 03:38|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ GD&ĐT THÁI BÌNH
Văn bản liên quan
Thực hiện Công văn số 474/NGCBQLCSGD-NG ngày 12 tháng 4 năm 2017 của Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục về việc góp ý dự thảo Thông tư quy định tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung, hình thức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập, Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Bình đề nghị các đơn vị như sau:...
Ngày ban hành:
18/04/2017
Ngày hiệu lực:
18/04/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thực hiện Kế hoạch số 101/KH-SGDĐT, ngày 27/02/2017 của sở Giáo dục và Đào tạo về điều động, luân chuyển đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2017....
Ngày ban hành:
31/03/2017
Ngày hiệu lực:
31/03/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 03/CT-UBND, ngày 06/3/201 7 về việc đẩy mạnh thực hiện tinh giản biên chế và Chỉ thị số 04/CT-UBND, ngày 08/3/2017 về việc giải tỏa, chống lấn chiếm hè, lòng, lề đường hành lang, an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh. Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các trường nghiêm túc chấp hành những yêu cầu sau:....
Ngày ban hành:
20/03/2017
Ngày hiệu lực:
20/03/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thực hiện Công văn số 6261/BGDĐT-NGCBQLGD,ngày 23/12/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc rà soát, chấn chỉnh việc tổ chức học, thi và cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học cho giáo viên. Trong quá trình triển khai thực hiện các Thông tư liên tịch quy định, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên phổ thông theo quy định tại Điều 8 của các Thông tư và chưa yêu cầu giáo viên phải đáp ứng; tất cả những điều kiện tiêu chuẩn của từng hạng viên chức quy định tại các Thông tư. Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị Thủ trưởng các đơn vị chỉ đạo thực hiện các nội dung sau:...
Ngày ban hành:
07/03/2017
Ngày hiệu lực:
07/03/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực