Friday, 26/04/2019 - 11:43|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ GD&ĐT THÁI BÌNH
Văn bản liên quan
Thực hiện kế hoạch công tác năm 2017, Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các đơn vị trực thuộc triển khai việc thực hiện chế độ nâng bậc lương, phụ cấp thâm niên vượt khung và phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo của cán bộ, công chức, viên chức năm 2017, cụ thể như sau:...
Ngày ban hành:
17/02/2017
Ngày hiệu lực:
17/02/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thực hiện công văn sổ 101/NGCBQLCSGD-NG, ngày 24/01/2017 của Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục - Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc báo cáo số liệu bổ nhiệm vào hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập, Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị báo cáo các nội dung sau:...
Ngày ban hành:
10/02/2017
Ngày hiệu lực:
10/02/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thực hiện Kế hoạch Đề án Ngoại ngữ 2020 năm 2016; Sở Giáo dục và Đào tạo có Công văn số 606/SGDĐT-ĐANN, ngày 19 tháng 9 năm 2016 về việc tổ chức thi cấp giấy chứng nhận ngoại ngữ cho giáo viên dạy môn tiếng Anh chưa đạt chuẩn trình độ năng lực ngoại ngữ của bậc học. Thời gian nơày 01 và 02 tháng 10 năm 2016; Địa điểm tổ chức tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Thái Bình...
Ngày ban hành:
04/10/2016
Ngày hiệu lực:
04/10/2016
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thực hiện Công văn số 1727/HD-SNV, ngày 22 tháng 9 năm 2016 của Sở Nội vụ Thái Bình vê việc Hướng dẫn xây dựng Ke hoạch số lượng người làm việc năm 2017. Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu thủ trưởng các đơn vị trực thuộc báo cáo tình hình, kết quả số lượng người làm việc năm 2016 như sau:....
Ngày ban hành:
27/09/2016
Ngày hiệu lực:
27/09/2016
Trạng thái:
Đã có hiệu lực