Wednesday, 14/11/2018 - 17:36|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ GD&ĐT THÁI BÌNH
Tìm kiếm thủ tục hành chính
Nhập tên thủ tục hành chính hoặc từ khóa liên quan đến thủ tục hành chính vào cửa sổ tìm kiếm dưới đây
Tìm thấy 37 hồ sơ thủ tục hành chính
Tên Cơ quan ban hành Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Tình trạng
Giải thể trường trung học phổ thông Thái Bình Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Bình Thủ tục hành chính Đã có hiệu lực
Đính chính lại bằng bằng tốt nghiệp Thái Bình Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Bình Thủ tục hành chính Đã có hiệu lực
Cấp bản sao bằng tốt nghiệp Thái Bình Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Bình Thủ tục hành chính Đã có hiệu lực
Điều chỉnh văn bằng chứng chỉ do cải chính hộ tịch Thái Bình Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Bình Thủ tục hành chính Đã có hiệu lực
Công nhận trường mầm non đạt chuẩn Quốc gia Thái Bình Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Bình Thủ tục hành chính Đã có hiệu lực
Thành lập trường trung học phổ thông. Thái Bình Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Bình Thủ tục hành chính Đã có hiệu lực
Đình chỉ trường trung học phổ thông Thái Bình Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Bình Thủ tục hành chính Đã có hiệu lực
Thủ tục tiếp nhận học sinh về học tại địa phương. Thái Bình Phòng GD&ĐT huyện, Thành phố Thủ tục hành chính Đã có hiệu lực
Đề nghị thành lập trường Trung học cơ sở Thái Bình Phòng Nội vụ huyện, thành phố Thủ tục hành chính Đã có hiệu lực
Thành lập trường mầm non Thái Bình Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, Thành phố Thủ tục hành chính Đã có hiệu lực
Đề nghị Thành lập trường Tiểu học Thái Bình Phòng Nội vụ huyện, thành phố Thủ tục hành chính Đã có hiệu lực
Thẩm định đề án thành lập trường Trung học cơ sở. Thái Bình Phòng Nội vụ huyện, thành phố Thủ tục hành chính Đã có hiệu lực
Thẩm định đề án thành lập trường Tiểu học Thái Bình Phòng Nội vụ huyện, thành phố Thủ tục hành chính Đã có hiệu lực
Đề nghị sáp nhập, chia tách trường Trung học cơ sở Thái Bình Phòng Nội vụ huyện, thành phố Thủ tục hành chính Đã có hiệu lực
Đề nghị sáp nhập, chia tách trường Tiểu học Thái Bình Phòng Nội vụ huyện, thành phố Thủ tục hành chính Đã có hiệu lực
Sáp nhập, chia tách trường mầm non. Thái Bình Phòng Giáo dục và Đào tạo Thủ tục hành chính Đã có hiệu lực