Thursday, 24/01/2019 - 08:25|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ GD&ĐT THÁI BÌNH
Văn bản liên quan
Thực hiện công văn số 6142/BGDĐT-CTHSSV ngày 15/12/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hưởng ứng “ Chiến dịch vận động hiến máu tình nguyện dip tết và lễ hội Xuân hồng” năm 2017; Công văn số 4189/UBND-KGVX ngày 04/11/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thông báo chỉ tiêu vận động hiến máu tình nguyện năm 2017. Sở và Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Thái Bình tổ chức triển khai hoạt động hiến máu tình nguyện năm 2017 như sau:..
Ngày ban hành:
04/12/2017
Ngày hiệu lực:
04/12/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thực hiện Kế hoạch số 68/KH-UBND ngày 13/11/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình về việc triển khai tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2017...
Ngày ban hành:
30/11/2017
Ngày hiệu lực:
30/11/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
15/11/2017
Ngày hiệu lực:
15/11/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
13/11/2017
Ngày hiệu lực:
13/11/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực