Thursday, 24/01/2019 - 07:40|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ GD&ĐT THÁI BÌNH
Văn bản liên quan
Thực hiện Kế hoạch số 84/KH-UBND ngày 19/12/2017 của UBND tỉnh Thái Bình về việc đoán và làm việc với đoàn công tác của đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính Phủ...
Ngày ban hành:
20/12/2017
Ngày hiệu lực:
20/12/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thực hiện sự chỉ đạo của UBND tỉnh Thái Bình về việc thực hiện Công điện số 1882/CĐ-TTg yêu cầu đảm bảo an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ trên địa bàn tỉnh những tháng cuối năm 2017, Tet Nguyên đán Mậu Tuất và Lễ hội Xuân 2018; Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các phòng Giáo dục Đào tạo, các đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện tốt một số nội dung sau:...
Ngày ban hành:
19/12/2017
Ngày hiệu lực:
19/12/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thực hiện Công văn số 5884/BGDĐT-GDTC ngày 11 tháng 12 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường phòng, chống dịch bệnh mùa đông xuân, nhằm chủ động kiểm soát, ngăn chặn dịch bệnh mùa đông xuân, không để lây lan trong trường học, Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị triển khai một số biện pháp sau:...
Ngày ban hành:
18/12/2017
Ngày hiệu lực:
18/12/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị; Kế hoạch số 21-KH7TU, ngày 21-9-2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Công văn số 964- CV/TU, ngày 07-11-2017 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về việc giảng dạy, học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong các trường học; căn cứ Chương trình số 07-CTr/SGDĐT-BTGTU ngày 19-10-2017 phối hợp công tác giữa Sở Giáo dục và Đào tạo và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy giai đoạn 2017-2020, Sở Giáo dục và Đào tạo và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy xây dựng Kế hoạch liên ngành triển khai giảng dạy, học tập “Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong các trường phổ thông từ năm học 2017 -2018 như sau:...

Ngày ban hành:
14/12/2017
Ngày hiệu lực:
14/12/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực