Thursday, 24/01/2019 - 08:05|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ GD&ĐT THÁI BÌNH
Văn bản liên quan

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị; Kế hoạch số 21-KH7TU, ngày 21-9-2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Công văn số 964- CV/TU, ngày 07-11-2017 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về việc giảng dạy, học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong các trường học; căn cứ Chương trình số 07-CTr/SGDĐT-BTGTU ngày 19-10-2017 phối hợp công tác giữa Sở Giáo dục và Đào tạo và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy giai đoạn 2017-2020, Sở Giáo dục và Đào tạo và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy xây dựng Kế hoạch liên ngành triển khai giảng dạy, học tập “Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong các trường phổ thông từ năm học 2017 -2018 như sau:...

Ngày ban hành:
14/12/2017
Ngày hiệu lực:
14/12/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thực hiện công văn số 6142/BGDĐT-CTHSSV ngày 15/12/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hưởng ứng “ Chiến dịch vận động hiến máu tình nguyện dip tết và lễ hội Xuân hồng” năm 2017; Công văn số 4189/UBND-KGVX ngày 04/11/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thông báo chỉ tiêu vận động hiến máu tình nguyện năm 2017. Sở và Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Thái Bình tổ chức triển khai hoạt động hiến máu tình nguyện năm 2017 như sau:..
Ngày ban hành:
04/12/2017
Ngày hiệu lực:
04/12/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thực hiện Kế hoạch số 68/KH-UBND ngày 13/11/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình về việc triển khai tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2017...
Ngày ban hành:
30/11/2017
Ngày hiệu lực:
30/11/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
15/11/2017
Ngày hiệu lực:
15/11/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực