Monday, 25/10/2021 - 17:53|
HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH
Văn bản liên quan

Trước tình hình thời tiết phức tạp, mưa rét kéo dài, để đảm bảo sức khỏe và chủ động phòng chống rét cho học sinh, Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các Phòng GD&ĐT, các trường trực thuộc nghiêm túc thực hiện tốt một số nội dung sau:...

Ngày ban hành:
16/01/2018
Ngày hiệu lực:
16/01/2018
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
16/01/2018
Ngày hiệu lực:
16/01/2018
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Thực hiện Công văn số 4116/BGDĐT-CNTT ngày 08/9/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2017-2018; Công văn 568/SGDĐT ngày 11/9/2017 Về việc triển khai phần mềm quản lý giáo dục năm học 2017-2018, Sở GDĐT đề nghị các đơn vị thực hiện tốt các nội dung sau:

Ngày ban hành:
08/01/2018
Ngày hiệu lực:
08/01/2018
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Trước tình hình thời tiết phức tạp, mưa rét kéo dài, để đảm bảo sức khỏe và chủ động phòng chống rét cho học sinh, Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các Phòng GD&ĐT, các trường trực thuộc nghiêm túc thực hiện tốt một số nội dung sau:...
Ngày ban hành:
08/01/2018
Ngày hiệu lực:
08/01/2018
Trạng thái:
Đã có hiệu lực