Friday, 21/09/2018 - 22:59|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ GD&ĐT THÁI BÌNH
Văn bản liên quan
Ngày ban hành:
02/08/2017
Ngày hiệu lực:
02/08/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thực hiện sự chỉ đạo của UBND tỉnh Thái Bình, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Các phòng Giáo dục và Đào tạo , các nhà trường thực hiện việc triển khai mô hình trường học mới năm học 2017-2018 như sau:..
Ngày ban hành:
31/07/2017
Ngày hiệu lực:
31/07/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Căn cứ vào tình hình thực tế ứng dụng phần mềm quản lý giáo dục tại các đơn vị giáo dục trên địa bàn tỉnh Thái Bình; Để dữ liệu ngành giáo dục tỉnh Thái Bình được đồng bộ thống nhất, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Tập huấn sử dụng phần mềm quản lý giáo dục và một số nội dung khác:
Ngày ban hành:
31/07/2017
Ngày hiệu lực:
31/07/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực