Tuesday, 20/02/2018 - 14:51|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ GD&ĐT THÁI BÌNH
Văn bản liên quan
Căn cứ kết quả thực hiện nhiệm vụ Công nghệ thông tin (CNTT) năm học 2016-2017 của các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Thái Bình; Thực hiện Công van số 4116/BGDĐT-CNTT ngày 08/9/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2017-2018; Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Bình tố chức tập huấn cán bộ cốt cán sử dụng phần mềm phục vụ công tác quản lí cấp Sở/Phòng và triển khai một số ứng dụng CNTT nhằm đạt mục tiêu đề án 117/QĐ-TTg gồm hệ thống thông tin quản lý toàn ngành đáp ứng yêu cầu kết nối, liên thông tích hợp, chia sẻ thông tin đối với các hệ thống thông tin từ cấp Sở tới các Phòng và các trường; hệ thống quản lý hành chính điện tử và liên thông toàn ngành; hệ thống quản lý trường học; Đổi mới phương pháp dạy - học, kiểm tra đánh giá; Hình thành kho học liệu số dùng chung toàn ngành,...
Ngày ban hành:
11/09/2017
Ngày hiệu lực:
11/09/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thực hiện văn bản Thỏa thuận hợp tác toàn diện giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo và Tập đoàn Viễn thông Quân đội ký ngày 28/5/2014; thỏa thuận Hợp tác toàn diện giữa Sở GDĐT tỉnh Thái Bình và Chi nhánh Viettel Thái Bình ký ngày 19/6/2014; Công văn số 4116/BGDĐT-CNTT ngày 08/9/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2017-2018;...
Ngày ban hành:
11/09/2017
Ngày hiệu lực:
11/09/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực