Wednesday, 22/09/2021 - 15:22|
HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH
Văn bản liên quan
Căn cứ vào Kế hoạch thời gian năm học 2017-2018; Căn cứ vào tình hình thực tế, Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo các trường, các cơ sở giáo dục trực thuộc về thời gian nghỉ Tết Nguyên đán Mậu Tuất và các công việc cần tập trung chỉ đạo thực hiện trước, trong và sau Tết như sau:...
Ngày ban hành:
18/01/2018
Ngày hiệu lực:
18/01/2018
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Căn cứ Nghị định sổ 42/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ quy định tổ chức và hoạt động của Thanh tra giáo dục; Căn cứ Thông tư số 39/2013/TT-BGDĐT ngày 04/12/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Hướng dẫn về thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực giáo dục; Căn cứ Văn bản số 3936/BGDĐT-TTr ngày 28 tháng 8 năm 2017 của Bộ GD&ĐT - về việc Hướng dẫn thực hiện công tác thanh tra năm học 2017-2018;...
Ngày ban hành:
18/01/2018
Ngày hiệu lực:
18/01/2018
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thực hiện Công văn số 39/NGCBQLGD-CSNGCB ngày 08/01/2018 của Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục V/v tính toán nhu cầu đào tạo giáo viên từ năm 2018-2023 theo chương trình giáo dục phổ thông mới, Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Bình đề nghị Phòng GD&ĐT các huyện, thành phố triển khai thực hiện nội dung sau:...
Ngày ban hành:
17/01/2018
Ngày hiệu lực:
17/01/2018
Trạng thái:
Đã có hiệu lực