Friday, 28/01/2022 - 16:30|
HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH
Văn bản liên quan
Thực hiện Công văn sổ 5836/BGDĐT-GDTrH ngày 15 tháng 11 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai cuộc thi “An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai” dành cho giáo viên và học sinh trung học năm học 2017 - 2018, Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn triển khai cuộc thi như sau:...
Ngày ban hành:
25/01/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực