Friday, 28/01/2022 - 15:53|
HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH
Văn bản liên quan
Thực hiện Công văn số 932-CV/TU, ngày 03/10/2017 của Tỉnh ủy Thái Bình về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện Phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”; vận động xây dựng Quỹ “Vì người nghèo”; Kế hoạch số 16/KH-BVĐ ngày 03/10/2017 của Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Thái Bình; Lời kêu gọi toàn dân tham gia hưởng ứng phong trào thi đua Cả nước chung tay vì người nghèo, nhân Tháng cao điểm “Vì người nghèo” (Từ ngày 17/10 – 18/11/2017) của UBMTTQ Việt Nam tỉnh Thái Bình...
Ngày ban hành:
25/01/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thực hiện Công văn sổ 5836/BGDĐT-GDTrH ngày 15 tháng 11 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai cuộc thi “An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai” dành cho giáo viên và học sinh trung học năm học 2017 - 2018, Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn triển khai cuộc thi như sau:...
Ngày ban hành:
25/01/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực