Friday, 28/01/2022 - 16:24|
HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH
Văn bản liên quan
Căn cứ Chỉ thị số 3031/CT-BGDĐT ngày 26 tháng 8 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2016-2017 của ngành, Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn nội dung thi đua với chủ đề “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học” và xét khen thưởng năm học 2016-2017 như sau:...
Ngày ban hành:
25/01/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Tiếp nhận Chương trình “Sữa Cô gái Hà Lan cao khỏe” tặng sữa miễn phí cho học sinh Tiểu học năm 2017, Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Bình yêu cầu Phòng Giáo dục và Dào tạo thành phố, Kiến Xương, Vũ Thư chỉ đạo các trường Tiểu học (đơn vị được lựa chọn íô chức chương trình và phát sữa miễn phí) một số nội dung sau:
Ngày ban hành:
25/01/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thực hiện Quyết định số 117/QĐ-TTg ngày 25/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và hỗ trợ các hoạt động dạy – học, nghiên cứu khoa học góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2016 – 2020, định hướng đến năm 2025”; Công văn số 1184/UBND-KGVX ngày 3/4/2017 của UBND tỉnh về việc triển khai Quyết định số 117/QĐ-TTg ngày 25/10/2017 của Thủ tướng Chính phủ, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tổ chức Hội thảo góp ý vào dự thảo Kế hoạch thực hiện đề án 117 của Chính phủ...
Ngày ban hành:
25/01/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Căn cứ Công văn số 189/DATHPT2-ĐTBD ngày 05 tháng 7 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tập huấn cán bộ quản lý, giáo viên về phương pháp dạy học các môn học và phương pháp hướng dẫn học sinh tự học, Sở GDĐT hướng dẫn tổ chức tập huấn cán bộ quản lý, giáo viên giảng dạy các môn Toán, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí, GDCD, Tin học và Công Nghệ trường THPT (sau đây gọi chung là học viên) như sau:...
Ngày ban hành:
25/01/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực