Wednesday, 24/10/2018 - 03:13|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ GD&ĐT THÁI BÌNH
Văn bản liên quan
Thực hiện sự chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài nguyên và môi trường và của UBND tỉnh Thái Bình, Sở Giáo dục và Đào tạo kết hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức Mít tinh hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2017...
Ngày ban hành:
03/11/2017
Ngày hiệu lực:
03/11/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thực hiện nhiệm vụ năm học về việc bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ quản lý và giáo viên, Sở GDĐT đã ban hành Công văn số 551/SGDĐT- GDTrH ngày 6/9/2017 về việc hướng dẫn tập huấn phương pháp, kĩ thuật tổ chức hoạt động học theo nhóm và hướng dẫn học sinh tự học trên “Trường học kết nối”, tuy vậy việc thực hiện nội dung công văn trên ở nhiều trường THPT chưa nghiêm túc, cụ thể:...
Ngày ban hành:
03/11/2017
Ngày hiệu lực:
03/11/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thực hiện sự chỉ đạo của Tỉnh ủy Thái Bình (Kế hoạch số 53-KH/TU ngày 05 tháng 10 năm 2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy); Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo việc tổ chức kỳ thi viết kiến thức về xây dựng Đảng và quảnlý Nhà nước, năm 2017:...
Ngày ban hành:
02/11/2017
Ngày hiệu lực:
02/11/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thực hiện Chương trình phối hợp công tác giữa Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy giai đoạn 2017 - 2020; Sở GDĐT phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức lớp tập huấn, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ quản lý, giáo viên; hướng dẫn tố chức thực hiện giảng dạy tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong các trường phổ thông từ năm học 2017 - 2018, cụ thể như sau:
Ngày ban hành:
30/10/2017
Ngày hiệu lực:
30/10/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực