Thursday, 13/12/2018 - 11:30|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ GD&ĐT THÁI BÌNH
Văn bản liên quan
Căn cứ Nghị định số 42/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ quy định tố chức và hoạt động của Thanh tra giáo dục; Căn cứ Thông tư số 39/2013/TT-BGDĐT ngày 04/12/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo- Hướng dẫn về thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực giáo dục;
Ngày ban hành:
13/02/2017
Ngày hiệu lực:
13/02/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Căn cứ Thông tư 39/2013/TT-BGDĐT ngày 04/12/2013 cua Bộ Giáo dục và Đào tạo - Hướng dẫn về thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực giáo dục;..
Ngày ban hành:
13/02/2017
Ngày hiệu lực:
13/02/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thực hiện hướng dẫn của Thanh tra Bộ GD&ĐT về Thanh tra thi THPT quốc gia năm 2016, thực hiện công tác thanh tra năm học 2015 -2016, Sở GD&ĐT Thái Bình tiến hành thanh tra công tác chuẩn bị thi THPT quốc gia và tuyển sinh đại học, cao đẳng năm học 2016, tuyển sinh lớp 10 năm học 2016-2017...
Ngày ban hành:
24/08/2016
Ngày hiệu lực:
24/08/2016
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thực hiện kế hoạch số 46/KH-CĐN ngày 19/2/2016 của Công đoàn Giáo dục Việt Nam và công văn số 1002/BGDĐT-VP ngày 16/3/2016 của Bộ Giáo dục và đào tạo về việc tổ chức “Liên hoan tiếng hát giáo viên toàn quốc lần thứ IV” chào mừng thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và các ngày lễ lớn trong năm; Sở GD&ĐT, Công đoàn ngành Giáo dục Thái Bình đã xây dựng và triển khai kế hoạch tổ chức đội văn nghệ của ngành tham gia “Liên hoan” với chủ đề “Viết tiếp trang truyền thống”, thời lượng 30 phút biểu diễn....
Ngày ban hành:
24/08/2016
Ngày hiệu lực:
24/08/2016
Trạng thái:
Đã có hiệu lực