Friday, 05/06/2020 - 14:13|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ GD&ĐT THÁI BÌNH
Văn bản liên quan
Thực hiện công văn số 2754/ƯBND-NC ngày 21/7/2017 của ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình về việc Thanh tra công vụ; thực hiện chương trình thanh tra, kiểm tra năm 2017, Sở GD&ĐT tiến hành thanh tra công vụ năm 2017 và thanh tra một sô hoạt động đầu năm học 2017-2018. Đe việc thanh tra được thực hiện đúng kế hoạch, có chất lượng, Sở GD&ĐT đề nghị Hiệu trưởng các trường THPT công lập, phòng GD&ĐT các huyện, thành phố thực hiện tốt một số nội dung sau:..
Ngày ban hành:
12/09/2017
Ngày hiệu lực:
12/09/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày 18 tháng 8 năm 2017 Bộ GD&ĐT ban hành Quyết định số 2870/QĐ-BGDĐT: "Thanh tra trách nhiệm quản lý nhà nước về Giáo dục của UBND tỉnh Thái Bình"....
Ngày ban hành:
22/08/2017
Ngày hiệu lực:
22/08/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thực hiện hướng dẫn của Thanh tra Bộ GD&ĐT về Thanh tra thi THPT quốc gia năm 2017, thực hiện công tác thanh tra năm học 2016 -2017, Sở GD&ĐT Thái Bình tiến hành thanh tra công tác chuẩn bị thi THPT quốc gia năm 2017...
Ngày ban hành:
22/05/2017
Ngày hiệu lực:
22/05/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Căn cứ công văn số 1503/BGDĐT-TTr ngày 13/4/2017 của Bộ GDĐT về việc Hướng dẫn thanh tra, kiểm tra thi trung học phổ thông quốc gia (THPTQG) năm 2017, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) xây dựng kế hoạch thanh tra thi THPTQG năm 2017 như sau:...
Ngày ban hành:
09/05/2017
Ngày hiệu lực:
09/05/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực