Wednesday, 16/01/2019 - 16:51|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ GD&ĐT THÁI BÌNH
Văn bản liên quan
Để tổ chức thực hiện tốt Luật tiếp công dân, Luật khiếu nại, Luật tố cáo và các nghị định hướng dẫn thi hành, nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và tiếp công dân trong toàn ngành, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, cụ thể như sau:...
Ngày ban hành:
24/08/2016
Ngày hiệu lực:
24/08/2016
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thực hiện công điện số 11/CĐ naày 17/8/2016 cúa UBNU tỉnh về việc khẩn trương thực hiện công tác phòns chống cơn bão số 03 năm 2016, Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Bình tạm hoãn tập huấn nghiệp vụ công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo ( tố chức ngày 20 và 21/8/2016 theo Kế hoạch số 484 ngày 8/8/2016 XH-SGDĐT) để các đơn vị tập trung vào thực hiện tốt công tác chống bão theo tinh thần, chỉ đạo của Ban Phòng chống lụt bão tỉnh...
Ngày ban hành:
24/08/2016
Ngày hiệu lực:
24/08/2016
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thực hiện kế hoạch số 46/KH-CĐN ngày 19/2/2016 của Công đoàn Giáo dục Việt Nam và công văn số 1002/BGDĐT-VP ngày 16/3/2016 của Bộ Giáo dục và đào tạo về việc tổ chức “Liên hoan tiếng hát giáo viên toàn quốc lần thứ IV” chào mừng thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và các ngày lễ lớn trong năm; Sở GD&ĐT, Công đoàn ngành Giáo dục Thái Bình đã xây dựng và triển khai kế hoạch tổ chức đội văn nghệ của ngành tham gia “Liên hoan” với chủ đề “Viết tiếp trang truyền thống”, thời lượng 30 phút biểu diễn....
Ngày ban hành:
24/08/2016
Ngày hiệu lực:
24/08/2016
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thực hiện hướng dẫn của Thanh tra Bộ GD&ĐT về Thanh tra thi THPT quốc gia năm 2016, thực hiện công tác thanh tra năm học 2015 -2016, Sở GD&ĐT Thái Bình tiến hành thanh tra công tác chuẩn bị thi THPT quốc gia và tuyển sinh đại học, cao đẳng năm học 2016, tuyển sinh lớp 10 năm học 2016-2017...
Ngày ban hành:
24/08/2016
Ngày hiệu lực:
24/08/2016
Trạng thái:
Đã có hiệu lực